İnsan kaynağına yapılan yatırım, kuruma değer katar!

"En önemli kaynak insandır” anlayışımız ile mükemmellik yolculuğumuzda, Seranit misyonu ve vizyonu doğrultusunda hareket edebilecek nitelikli bireylere, potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir çalışma ortamı sunarız.

Doğru Ekip Doğru İş

Tercih edilen işveren olma hedefi ile çıktığımız bu yolda önceliğimiz, iş için en uygun niteliklere sahip ekibi bir araya getirmektir. İşe alım sürecinde, hiç bir şekilde ayrım yapılmadan işin gereksinimlerini tam olarak karşılayacak yetkinlikte adaylar değerlendirilmektedir.

İşe alım süreci üç aşamada gerçekleşir. İlk olarak insan kaynakları uzmanları tarafından adayların, Seranit'in ve aranılan pozisyonun temel yetkinliklerine uygunlukları, yetkinlik bazlı görüşmeler yapılarak değerlendirilir. Bu mülakatlarda başarılı bulunan adaylar işe alımı gerçekleştirilecek pozisyonun yöneticileri ile görüştürülür. Tüm değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan adaylara şirket tarafından iş teklifi yapılır ve aday kabul ederse işe alım gerçekleştirilir.

Yetenekleri Keşfet Kariyeri Yönet

Seranit, yüksek potansiyelli bireylerin keşfedilmesi ve mesleki gelişimlerine yatırım yapılarak daha yüksek pozisyonlara hazırlanması için çalışır.

Bu bireyler için şirket ve grup şirketleri bünyesinde kariyer imkanları sunulur. Çalışanların terfileri gerçekleştirilirken, işin gerektirdiği nitelikler, kişisel beceriler, yetkinlikler ve bireysel performanslar ele alınır, objektif ve adil bir değerlendirme yapılır.

Kurumsal Eğitim, Kişisel Gelişim

Sürekli gelişim, liderlik vizyonuyla yaşayan Seranit için vazgeçilmez bir ilkedir. Seranit'te, çalışanların eğitim ve gelişimlerinin sürdürülmesi önceliklidir.

Bu nedenle kurumumuzda yöneticilerin, hem kendilerini hem de takım arkadaşlarını sürekli olarak yetiştirip geliştirmesi esas alınır. Eğitim ve gelişim programlarıyla çalışanların kişisel gelişimlerine, bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine ve kazanımlarını iş sonuçlarına yansıtmalarına yardımcı olunarak, nitelikli, başarılı bireyler olmalarına destek verilir.

Yüksek Performansla Hedefleri Yükselt

Performans yönetimi sistemleri, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda belirlenen stratejik hedeflere ulaşabilmek amacıyla çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkartmak ve yönledirmek üzere tasarlanmıştır.

Personelin hem iş hedefleri hem de kişisel yetkinlik hedefleri dikkate alınarak her yıl en az bir kere değerlendirmeler yapılır. Değerlendirmeler sonucunda yapılan performans görüşmeleri çalışanlarımızın mevcut performansları hakkında bilgi sahibi olmaları ve gelişim olanaklarını belirlemeleri açısından büyük önem taşımaktadır.

İş Değerlemesiyle Dengeli Ücretlendirme

Kurumda ünvandan ve fonksiyondan bağımsız işin içeriğine dayalı iş değerlemesi esas alınır. Değerlendirme sonuçlarına göre kurum içinde dengeli, pazarda rekabetçi olacak şekilde sorumluluk ve performansa odaklı ücretlendirme yapılır.

Kariyer yolcuğunuza Seranit'te başlamak için

Yaz dönemi staj başvuruları 1-30 Nisan arasında Staj Başvuru Formu doldurularak yapılır. Görüşmeler sonrasında, kontenjan ve birimlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, adayların öğrenim gördükleri alana uygun bölümlerde staj imkanı sunulur.

Başvuru dönemi sonrasında en geç iki hafta içerisinde staj başvuruları yanıtlanır. Performans yönetimi sistemi stajyerler için de işletilir ve yüksek performanslı stajyerlerin bilgileri ileride oluşabilecek pozisyon boşluklarında değerlendirmek üzere saklı tutulur.

Kariyerinize değer katmak için

Seranit Grup ilanlarına Kariyer.net internet portalından ik@seranit.com.tr adresinden başvuruda bulunabilirsiniz.