Çevresel Ürün Beyanı, EPD

Seranit Grup, tüm seramik ürün gruplarında; porselen karolar, duvar karoları ve yer karoları için EPD belgesine sahiptir. EPD Belgesi alma sürecinde, ürettiği ürünlerin ham maddelerinin işlenmesinden üretimine ve uygulanmasına kadarki tüm çevresel etkiler Seranit Grup tarafından değerlendirilip şeffaf olarak beyan edilmiştir. Seramik ürünlerine EPD belgesini alan Seranit Grup, müşterilerinin Yeşil Bina Projeleri’ndeki sertifika sistemlerinde yüksek puan almalarını sağlamaktadır. Seranit Grup EPD belgeleri sayesinde, ölçülebilir ve kıyaslanabilir sonuçlarla, uygulamacı ve yatırımcılara, kullanacakları yapı malzemeleri hakkında ulaşabilecekleri en doğru çevresel bilgileri sunmaktadır.

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, LCA

LEED kriterlerinde yapı ürünlerinde ilave puan almak için LCA ve EPD belgelendirmelerini tamamlayan Seranit Grup, müşterilerine sertifikalandırma çalışmalarında ayrıcalık yaratmayı hedeflemektedir. Seranit Grup, dünyada hızla gelişmekte olan yeşil bina pazarlarında, müşterilerine avantaj yaratmakla kalmayıp, Avrupa Birliği yasaları ve ihracat pazarı gerekliliklerine de uyum sağlamayı amaçlamaktadır. Seranit, LCA yaklaşımı ile eko-tasarım ve eko-inovasyon fırsatları altyapısını da hazırlamıştır.

İklim Beyanları

Seranit Grup, tüm ürün ve faaliyetlerinde ortaya çıkan sera gazı salınımlarıyla ilgili farkındalığını artırmak ve stratejik önlemlerle küresel ısınma ve çevre konularında kendine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla, kapsamlı bir Karbon Ayak izi çalışması da yürütmüştür.

ECO Platform

Seranit Grup, ECO Platform üyeliği ile EPD belgeleri ve beyanlarının hem Avrupa’da hem de uluslararası düzeyde kullanılmasına olanak sağlamaktadır.